තැලසීමියා රෝගයෙන් පෙළෙන තම කුඩා දියණිය සුවපත් කර ගැනිමට අසරණව සිටින  දෙමාපියන් ඔබෙන් උපකාරයක් ඉල්ලා සිටි.

වයස අවුරුදු එකයි(01) මාස දහයක් පමණ වන කුඩා අරෝෂා නෙත්මිණි හේරත් දියණිය මේ වනවිට තැලසිමියා රෝගයෙන් පෙළෙන්නීය.අංක 644.ජනසිරිගම,හුරුළුනිකවැව,ගලෙන්බිදුනු වැව යන ලිපිනයේ පදිංචි එච්.එම් ප්‍රියන්ත මහතාට හා ජි.ජි ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනි මහත්මියට දාව උපන් අරෝෂා නෙත්මිණි හේරත් දරුවන් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් එම පවුලේ බාල දියණියයි.

 තැලසිමියා රෝගයෙන් පෙළෙන කුඩා දියණිය සුවපත් කර ගැනිමට ඇටමිදුලු බද්ධ කළයුතු බවට වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශකර තිබෙන බව මව වන ජි.ජි ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනි මහත්මිය පැවසුවාය.එසේම මේ වනවිට අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදු කරන බවත් ඇටමිදුලු බද්ධ කිරිම සදහා රුපියල් හතළිස් පන්ලක්ෂ පනස් එක් දහසක(4551000)මුදලක් අවශ්‍යව තිබෙන බවද ඇය සදහන් කළාය.

තම පවුලේ සැමියාටද ස්ථිර රැකියාවක් නොමැති බවත්  එහෙයින් අසරණව සිටින තමන්ට උපකාරයක් කිරිමට අයෙකු සිටිනම් ගලෙන්බිදුනු වැව ලංකා බැංකු ශාඛාවේ 6014943 යන ගිණුම් අංකයට ලබා දිය හැකි අතර ඉහත ලිපිනයෙන් හා 071-0483216 යන දුරකථන අංකය මගින් තොරතුරු දැනගැනිමට හැකි බව මව වන ජි.ජි ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනි මහත්මිය කාරුණිකව සිහිපත් කර සිටින්නීය .

 
Top