දුම්මලසූරිය වතුවත්ත පදිංචි අනුෂ්කා රසාංජලී මහත්මියගේ අවුරුදු පහක් වයසැති හේරත් මුදියන්සේලාගේ නෙතුකි අකින්සා ආදරණීය සිඟිති දියණිය හදවතේ ඇති වූ සිදුරක් හේතුවෙන් රෝගී තත්වයට පත්ව ඇත.

මෙම දියණිය ළදරු අවදියේ දී ලක්ෂ තිස්දෙකක වියදමක් දරා කර්ණ සංඛ බද්ධය නම් වූ සැත්කමද සිදුකර ඇත.

මෙම දියණියගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට නම් ඉතාම කඩිනමින් මෙම සැත්කම සිදුකල යුතු බවට කොළඔ ලංකා පෞද්ගලික රෝහලෙහි විශේෂඥ වෛද්‍ය කාංචන සිංගප්පුලි මහතා නිර්දේශ කර ඇත. මේ සදහා රුපියල් 7.50.000/- කමුදලක් වැය වන බව වෛද්‍යවරයා විසින් නිර්දේශ කර ඇත.

ආර්ථික අපහසුකම් මැද ජීවත්වන දෙමාපියන් සතුව ඇති මුදල ප්‍රමානවත් නොවන බැවින් ආදරණීය දියණිය ගේ වටිනා ජීවිතය බේරා ගැනීමට දරුවාගේ මව වන එච්. ඒ.අනුෂ්කා රසාංජලී මහත්මියගේ දුම්මලසුරිය ලංකා බැංකුවේ අංක 74640895 දරන ගිණුමට මුදල් ආධාර බැර කල හැකිය.

පරිත්‍යාගශීලීන් වැඩි විස්තර 071 8610 488 , 077 715 3020 , 037 22 80515 අමතා ලබා ගත හැකිවේ.








 
Top