කන්නත්තොට අතලව ශ්‍රි ප්‍රඥාසේකරාරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය මල්මඩුවේ පන්ඥලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ දරුණු වකුගඩු රෝගයෙන් පෙලෙයි වකුගඩුවක් ලබාදීමට පිංවතෙක් ඉදිරිපත්වී සිටියි.

ජයවර්ධන රොහලේ වෛද්‍ය මහත්වරු වකුගඩු බද්ද කිරීමට හා අනික් වියදම් ලක්ෂ හයක් (06) පමණ වැය වෙනබව දැනුම්දී ඇත.

මෙම ස්වාමීන් වහන්සේ සුවපත් කර ගැනීමට පිංවත් සැමගේ ආධාරය අපේක්ෂා කරයි.

ආධාරය රුවන්වැල්ල ලංකා බැංකුවේ ගිනුම් අංක(4224916)තැන්පත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

වැඩිවිස්තර දැනගැණීමට (036.2266554)හෝ(0715366366) දුරකථනයෙන් අමතා වැඩි විස්තර දැනගන්න.

 
Top