ඇහැලියගොඩ, ගැටහැත්ත, බෝපැත්ත ප්‍රදේශයෙහි පිහිටා ඇති අප පිරිවෙනෙහි දැනට ඉගෙනුම ලබන සාමණේරයන් වහන්සේලා ගණන තිස්නමක් වන අතර, ගුරු හිමිවරුන් සමඟ සියලුදෙනා තිස්පස්නමක් අප පිරිවෙනෙහි වාසය කරති. පෞද්ගලිකව පිරිවෙනක් කරගෙන යාම ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නොවේ. පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලා අසනීප වන අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා බෙහෙත් රැගෙන දීමට හා අධ්‍යාපන කටයුතුවලදී අවශ්‍ය පොත්පත් රැගෙන දීමට ද විශාල මුදලක් මාසිකව දැරීමට සිදුවේ.

නමුත් අප පිරිවෙනෙහි පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට උගන්වන ආචාර්ය මණ්ඩලයට පංති ගාස්තු ද ගෙවිය යුතුය. මෙහි වැඩසිටින පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලා 30 නම අතර සිංහලෙන් ධර්ම දේශනා කළ හැකි, බෝධි පූජා තැබිය හැකි හා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළ හැකි 16 නමක් වැඩ සිටී. පින්වත් ඔබට හැකි පමණ මුදලකින් මෙම පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමක් වෙනුවෙන් මාසික මාපිය කැපකරු දායකත්වයක් භාරගෙන අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් උපකාරයක් කරන්නේ නම් ඔබ සසර ගමනට කරගන්නා වූ උතුම් වූ පුණ්‍ය කර්මයකි. එමෙන්ම බුදුසසුන වෙනුවෙන් ඉටුවන මහඟු මෙහෙවරකි.


රාස්සගල චන්දකිත්ති හිමි
ශ්‍රී සෝමානන්ද ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය
මූලික පිරිවෙන,
ශ්‍රීබෝධි නිකේතනාරාමය
බෝපැත්ත - ගැටහැත්ත
ඇහැළියගොඩ
 
Top