මේ කතාව ඇහෙන්නේ අගනුවරින් ගොඩක් දුර පිටිසර පළාතකින් නෙමෙයි.

කොළඹට හුවක දුරක් තියන කැලණිය - තල්වත්ත ප්‍රදේශයෙන්.

මේ කතාවේ පුංචි පැටවූ හතර දෙනෙක් එක්ක අසරණ වෙච්චි අම්මෙකුයි තාත්තෙකුයි ඉන්නවා.

එදිනෙදා කුලී වැඩක් හොයාගෙන පුංචි පැටව් ඉස්කෝලේ යවන පැටවුන්ගේ තාත්තට ස්ථිර රැකියාවක් නැහැ.

දැන් තියන පුංචි පැල් කොටේ කොයි වෙලේ කඩා වැටෙයි ද දන්නේ නැහැ.

ඉතින් අලුත් කැදැල්ලක් හදාගන්න මේ අම්මටයි තාත්තාටයි අසව තිබුණත් ඒත් ඒකට කොහෙන්ද එයාලට මහා මෙරක් තරම් සල්ලි?

ඒත් කඩාගෙන වැටෙන්න හදන පැල්කොටේට පුංචි පැටවූ යටකරන්න බැරි හින්දා මේ පැටවුන්ට ඉන්න කැදැල්ලක් තනන්න පටන් අරන් තියනවා.

පුළුවන් නම් මේ අයට උපකාරයක් කරන්න.....

පුංචි මල් කැකුළු හතරක් පැල් කොටයකට යටවෙච්චි පුවතක් පත්තරවල ලොකු අකුරින් ලියවෙන්න දෙන්න එපා...!!!

ඔයාලට ගඩොලකින් හරි දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒකත් මේ කැදැල්ලට ලොකු හයියක්!

මේ පැටවුන්ගේ අම්මගේ නම කුමුදු, තාත්තා රුවන්. 0728373657 අංකයෙන් එයාලට කතා කරන්න පුළුවන්....

මෙයාලව බලන්න යනවනම් 'අංක 98/26, ගෙවල් 20, බියගම පාර, තල්වත්ත, කැලණිය' ලිපිනයට ගිහින් මෙයාලව බලන්න පුළුවන්.

එහෙම නැත්තම් 'උත්තම පූජා | Uththama Pooja' කණ්ඩායමට කතා කරන්න... අපි ඔයාලගේ දායකත්වය එයාලගේ ලඟට ම ගිහින් දෙන්නම්....


 
Top